Tel: 0229.3871062 Email: 0229.3871062
CƠ CẤU TỔ CHỨC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CV SỐ: 460/QĐ-XSKT

13/05/2024 14:28:50

Quyết định v/v ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số lô tô tự chọn 2 chữ số, Xổ số lô tô tự chọn 3 chữ số, Xổ số lô tô tự chọn 4 chữ số 

CƠ CẤU TỔ CHỨC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VIDEO TRÚNG GIẢI
LOẠI HÌNH XỔ SỐ

Banner phải 1

Slide chân trang
Slide chân trang
Slide chân trang
Slide chân trang